Pogoji uporabe in plačil

Pogoji uporabe in plačil

Dokumentov, podatkov in informacij, objavljenih na spletni strani www.jungletribe.hr, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali kakor koli uporabljati v komercialne namene brez izrecnega soglasja podjetja Neobična putovanja d.o.o. Prav tako naštetega ni dovoljeno uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil škodo podjetju Neobična putovanja d.o.o. ali kateri koli tretji osebi. Dokumenti, podatki in informacije, objavljeni na spletnih straneh, se lahko uporabljajo le za individualne potrebe uporabnika, ob spoštovanju vseh avtorskih in lastniških pravic ter pravic tretjih oseb.

Z uporabo vsebin teh spletnih strani uporabnik sprejema (i) vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe teh spletnih strani in sprejema (ii) uporabo vsebine teh spletnih strani izključno za osebno uporabo in na lastno odgovornost. Podjetje Neobična putovanja d.o.o. v celoti zavrača kakršno koli odgovornost, ki bi lahko izhajala iz ali je kakor koli povezana z uporabo teh spletnih strani. To velja za kakršna koli dejanja uporabnika povezana z vsebino spletnih strani, ali zlorabo vsebine teh spletnih strani. Enako velja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala uporabniku ali kateri koli tretjo osebi v povezavi z uporabo ali zlorabo vsebine teh spletnih strani.

Te spletne strani vsebujejo tudi dokumente, podatke, informacije ter povezave do drugih spletnih strani, ustvarjenih s strani tretjih oseb, ki bodo, kadar je to mogoče, označene kot spletne strani tretjih oseb. Neobična putovanja d.o.o. nima nadzora nad omenjenimi dokumenti, podatki, informacijami ali drugimi spletnimi stranmi in v celoti zavrača kakršno koli odgovornost, v zvezi s spletnimi stranmi tretjih strani. Prav tako Neobična putovanja d.o.o. niso odgovorna za točnost, popolnost in dostopnost vsebin na spletnih straneh, ki so jih ustvarile tretje osebe.

Neobična putovanja d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebine teh spletnih strani in ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi takšnih sprememb.

Neobična putovanja d.o.o. si pridržujejo pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

Z uporabo spletnega mesta www.jungletribe.hr se šteje, da so uporabniki seznanjeni s temi pogoji uporabe spletnega mesta in se z njimi ves čas uporabe strinjajo.

VARNOST PLAČIL S KREDITNO KARTICO

Zaupnost vaših podatkov je zaščitena in zagotovljena z najnovejšo različico šifriranja TLS. Spletne plačilne strani so zaščitene s protokolom Secure Socket Layer (SSL) z 128-bitnim šifriranjem podatkov. Šifriranje SSL je postopek šifriranja podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa med njihovim prenosom.

S tem je omogočen varen prenos informacij in onemogočen nepooblaščen dostop do podatkov med komunikacijo med uporabnikovim računalnikom in storitvijo WebPay ter obratno.

Storitev WebPay in finančne institucije si izmenjujejo podatke preko virtualnega zasebnega omrežja (VPN), ki je zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom.

Monri Payment Gateway je certificiran v skladu z varnostnim standardom PCI DSS Level 1, ki ga predpisujejo standardna pravila Visa in Mastercard.

Trgovec ne hrani številk kreditnih kartic in številke niso dostopne nepooblaščenim osebam.

IZJAVA O PRETVORBI VALUT

All payments will be affected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian Kuna according to the current exchange rate of the local Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.