O nas

Naziv in skrajšano ime podjetja

Neobična putovanja d.o.o turistička agencija, Neobična putovanja

Naslov podjetja

Ilica 66, 10000 Zagreb

Vpisano v sodni register u Trgovskega sodišča v Zagrebu suda Tt-12/12689-2

MBS

080804992

MB

2904705

ID koda

HR-AB-01-080804992

OIB

60129171925

DDV številka 

HR60129171925 

EUID

HRSR.080804992

Temeljni kapital

20.000 kn vplačana v celoti

Direktor

Maja Kovačić

Direktor

Maja Kovačić

TRR

IBAN HR5624840081106212173 odprt pri Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Palmotićeva 56, 10000 Zagreb

Zavarovalnica pri kateri je sklenjeno jamstveno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti

Polica zavarovanja je sklenjena pri Croatia osiguranje.

Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, 072 00 1884, info@crosig.hr, polica št. 298140400130

Nadležni urad za nadzor turističnih agencij

Državni inšpektorat, Turistična inšpekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb